Veranstaltungstermine Wintersemester 2020-21


Energiewissenschaften
Stud.Gruppe Veranstaltung Art Wochentag Uhrzeit Raum
 EW1 Elektronische Datenverarbeitung V Di. 8:15-9:45 HZ2
 EW1   L (A) Di. 12:15-13:45 H228
 EW1   L (B) Di. 14:00-15:30 H228
 EW1   L (C) Di. 15:45-17:15 H228
 EW1   L (D) Mo. 15:45-17:15 H228
Angewandte Informatik
Stud.-Gruppe Veranstaltung Art Wochentag Uhrzeit Raum
 AI1 Strukturierte Programmierung V Mo. 10:00-11:30 A210
Angewandte Informatik und Medieninformatik
Stud.-Gruppe Veranstaltung Art Wochentag Uhrzeit Raum
 AI5.MI5 Grundlagen der Funktionalen Programmierung V Mitt. 10:00-11:30 A210
 AI5,MI5   L (A) Mitt. 12:15-13:45 A025
 AI5,MI5   L (B) Mitt. 14:00-15:30 A025
 AI5,MI5   L (C) Mitt. 15:45-17:15 A025
 AI5,MI5   L (D) Mitt. 17:30-19:00 A025
 AI5,MI5   L (E) Mo. 14:00-15:30 A026